.

Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
ФебруарБерендика Вукашин
+
+-
+-
Вукашине,твоји
гласни коментари
ометају час!
+
+
+Војтешки Момчило
+
+
+
+
+
+Ђокић Андрија
+
+
+-
Андрија,наставница
енглеског језика се жали
на твоје понашање!
+
+
+Илић Вук
-
+
Вуче,наставница
енглеског
језика се жали на
твоје понашање!
+
+
+Јанковић Милица
+
+
+
+
+
+Јоксимовић Исидора
+
+
+
+
+
+Ковачевић Лука
+
+
+
+
+
+Крњаић Смиљка
+
+
+
+
+
+Крстић Огњен
+-
-
+-
Ученик је уписан у дневник
због непримереног понашања
на часу енглеског језика!
Огњене,наставница
енглеског језика се опет
жали на твоје понашање!
Ученик је уписан
у дневник због
ометања часа.
+
+Марјановић Наташа
+
+
+
+
+
+Обрадовић Дамјан
-
+
+-
Дамјане,наставница
енглеског језика се жали
на твоје понашање и рад
на часу!
+
+
+Петковић Ива
+
+
+
+
+
+Познанић Марко
+
+
+
+
+
+Полић Ирена
+
+
+
+
+
+Поповић Лав
+-
-
+-
Лаве, твоји гласни
коментари ометају
час!Лепо је што си
активан,али у разреду
има још деце која желе
да одговарају на
постављена питања
и задатке!Мораш дићи
руку и сачекати свој ред!
То су ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
НА ЧАСУ!
Ученик је уписан
у дневник због
ометања часа.
+
+Потпара Милица
+
+
+
+
+
+Почековић Елена
+
+
+
+
+
+Продановић Лука
+
+
+
+
+
+Радовановић Андреа
+
+
+
+
+
+Ратковић Теодора
+
+
+
+
+
+Рашета Ивана
+
+
+
+
+
+Ритан Алекса
-
-
-
Ученик је уписан
у дневник због
ометања наставе.
+
+Стакић Бојан
+
+
+
+
+
+Стевановић Теа
+
+
+
+
+
+Стошић Сара
+
+
+
+
+
+Томашевић Лена
+
+
+
+
+
+Ћирић Катарина
+
+
+
+
+
+Ћурчић Ива
+
+
+
+
+
+Уљаревић Нађа
+
+
+
+
+
+